תקנון

"אין בדעתנו לעשות עושר ולא במשפט"

אורח/ת יקר/ה שלום רב,

כללי –

נופש ופנאי משמשת כמקשרת ומתווכת בלבד בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בארץ ובחו"ל, בהתאם לפרטים המפורטים במסגרת כל טיול. כאשר האחריות על ביצוע השירותים בפועל לרבות טיבם ואיכותם מוטלת במלואה על ספקי שירות אלו
נופש ופנאי מתחייבת לבצע כל הזמנה במיומנות ובמקצועיות ולמסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה
נופש ופנאי אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות כל שהן הנובעות עקב ביצוע לקוי ו/או חלקי של השירותים המבוצעים ע"י ספקי השירות ו/או כאלו הנובעים עקב נסיבות שאינן בשליטתה כגון : שביתות מזג אוויר ימי חג מלחמות מגפות פשיטת רגל תקלות טכניות ועוד…
יודגש כי בטרם אישורה הסופי של כל הזמנה
מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או תלונה של נוסע כנגד השירותים המוזמנים תובא בפני נופש ופנאי בזמן אמת מיד עם היוודע לנוסע על התקלה או במועד הקרוב לכך ככל הניתן
נופש ופנאי לא תקבל תלונות ו/וא טענות אשר יתקבלו אצלה לראשונה רק לאחר מימוש מלוא החופשה וחזרה ארצה.

תנאי ביטול –

בהתאמה לחוק הגנת הצרכן להלן תנאי הביטול החדשים להזמנות בודדים מעתה בנופש ופנאי.

א. עונה רגילה:

  1. אורח שיבטל הזמנתו עד 7 ימי עסקים טרם ההגעה המיועדת, החיוב יהא בעלות של 100 שקל או 5% מערך ההזמנה, הנמוך מבניהם.
  2. ביטול הזמנה 7 ימי עסקים ומטה טרם מועד האירוח (ללא קשר לטווח הזמן מעת ההזמנה), החיוב יהא בסך 25% מערך ההזמנה הכולל.
  3. אי הגעה תחויב ב50% מערך ההזמנה הכולל.

ב. עונות שיא: יוני, יולי, אוגוסט, חגים (רה"ש, סוכות, שבועות).
    פסח – לחץ לתנאי ביטול מיוחדים

  1. ביטול הזמנה בטווח של 14 ימים מעת ההזמנה, ובתנאי שנותרו 7 ימי עסקים לפחות לפני האירוח, חיוב של 100 ₪ או 5% מערכה של ההזמנה, הנמוך מביניהם.
  2. ביטול הזמנה בטווח של יותר מ–14 ימים מעת ההזמנה, כשנותרו 21 יום עד 7 ימי עסקים טרם מועד האירוח, החיוב יהא בסך 25% מערך ההזמנה הכולל.
    ביטול הזמנה 7 ימי עסקים ומטה טרם מועד האירוח (ללא קשר לטווח הזמן מעת ההזמנה), החיוב יהא בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.
  3. אי הגעה תחויב ב75% מערך ההזמנה הכולל.
  4. ביטול ייעשה בכתב לפקס: 04-9859835

ג. טיולים מאורגנים לחו"ל:
חברת נופש ופנאי עושה כל מאמץ לקיים את כל הטיולים המפורסמים במועדם. כדי לא לבטל יציאת טיול בשל חוסר נרשמים מספיק יתכן והטיול יאוחד עם חברות תיירות נוספות המארגנות את אותו הטיול במועדים סמוכים בכל מקרה חברת נופש ופנאי היא האחראית כלפי הנרשם לטיול לבצוע התכנית כמובטח.
ד. רכישות:
ניתן לשלם במזומן, באמצעות העברה בנקאית ובכרטיס אשראי (רכישות בכרטיס אשראי יחויבו 2% עמלת שימוש בכרטיס אשראי)
ה. דמי ביטול/שינוי:
במקרה שנוסע יבטל את הזמנתו לטיול או לחלופין יבקש לשנות את תאריכי הטיול או לעבור לטיול אחר, יחולו דמי רישום וטיפול בסך 50 דולר לנוסע
וכן דמי ביטול על שירותי קרקע + טיסות + שייט, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):
דמי ביטול על טיסות טיסות שכר (צ’רטר) בינלאומיות (בנוסף לדמי הביטול על שרותי הקרקע):
*עד 31 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – ללא דמי ביטול.
*בין 30 ל-15 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 250$ דמי ביטול לנוסע.
*בין 14 ל-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 500$ דמי ביטול לנוסע.
*פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול – 100% דמי ביטל לנוסע.
**יום יציאת הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול.

ימי עסקים – ימים שני עד חמישי (שאינם ערבי חג/חג בארץ או בחו”ל) בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 – 13:00 בלבד,(שאינם ערבי חג/חג בארץ או בחו”ל). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב לסוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע.
נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחוייב בתשלום דמי רישום וטיפול ודמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הטיול.

* הבהרה חשובה: טיול מאורגן בנוי משרותי תיירות רבים ומגוונים טיסות בין לאומיות מהארץ ואליה, טיסות בינלאומיות במהלך הטיול, טיסות פנים, אירוח בבתי מלון, מסעדות. שירותי קייטרינג כשרים, הסעות, שייט ועוד. כל השירותים מלבד הטיסה מהארץ וחזרה, מתחילים ומסתיימים מחוץ לישראל. דמי הביטול החלים עליהם שונים ומתאימים לארץ היעד של הטיול. הטיסות המתחילות ומסתיימות בארץ, הם השירות הבלעדי, שאפשר להחילו למסגרת החוק הישראלי, לרבות חוק הגנת הצרכן לגבי עסקת מכר מרחוק, כולל ההרחבה לאזרחים וותיקים. לכן מומלץ כבר בעת ההרשמה, לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל אפשרות לכיסוי דמי הביטול.

* החברה שומרת לעצמה הזכות לשיווק האירוח במחירי ה"דקה ה90" – להזמנות חדשות בלבד.* דירוג בתי מלון – דיורג כוכבים אינו קיים כמושג ובכלל, הסטנדרטים עבור מלון שנחשב בעבר 5 כוכבים נותר בעינו אך אין הוא נקרא בשם 5 כוכבים.מעודכן לתאריך ה-1/7/2015
בברכה
שלמה אפל
נופש ופנא